subsidie project jeugdsector

VOORWAARDEN AANVRAGER
De subsidie kan aangevraagd worden door een Hasseltse jeugdorganisatie (jeugdvereniging,chrysostomoscomité, feitelijke vereniging of vzw, … ) of een erkende studentenvereniging van Hasselt & Diepenbeek verbonden aan het hoger onderwijs.


BEDRAG SUBSIDIE
50 % van de werkingskosten met een maximum van 250 euro
De aanvrager bezorgt kassatickets/facturen van het project aan de jeugddienst. Maximaal 2 maanden na controle van de bewijsstukken zorgt de jeugddienst voor de uitbetaling van de subsidie aan de organisatie.


PROCEDURE
Dit aanvraagformulier moet je digitaal invullen & mailen naar jeugdprojecten@hasselt.be
Timing: ten laatste 1 maand voor startdatum.


VOORWAARDEN ACTIVITEIT

 • project is verschillend van de andere projectenvormen die de jeugddienst van Hasselt financieel ondersteunt. (dus geen fuif, festival, project buitenlands initiatief of project jeugdcultuur)
 • project is geen onderdeel van de reguliere werking
 • project heeft een zelfstandige identiteit (ook als het een onderdeel is van een groter organisatorisch geheel)
 • project is hoofdzakelijk gericht op kinderen & jongeren tot 25 jaar
 • het is gericht op een ruim publiek (dus niet beperkt tot de eigen organisatie)
 • project heeft een open en democratisch karakter
 • project vindt plaats op Hasselts grondgebied
 • project mag geen financiële winst nastreven (projecten met een in hoofdzaak
 • commercieel karakter komen niet in aanmerking) & is geen onderdeel van een geldinzamelactie


VOORWAARDEN SUBSIDIE

 • eenzelfde of soortgelijk project kan maximaal 3 opeenvolgende jaren subsidies ontvangen.
 • Op het promotiemateriaal moet het logo van stad Hasselt vermeld worden
 • Het project moet bovendien een gunstig advies krijgen van de jeugdraad + college van burgemeester en schepenen om in aanmerking te komen voor deze subsidie.


MEER INFO
Jeugddienst stad Hasselt - Groenplein 1 (4e verdieping) - 3500 Hasselt
Tel: 011 23 94 20 | E-mail: jeugdprojecten@hasselt.be