subsidie project jeugdcultuur

VOORWAARDEN AANVRAGER
De subsidie kan aangevraagd worden door een individuele jongere (tussen 18 en 25 jaar & gedomicilieerd in Hasselt), een Hasseltse jeugdorganisatie (jeugdvereniging, chrysostomoscomité, feitelijke vereniging of vzw, … ) of een erkende studentenvereniging van Hasselt & Diepenbeek verbonden aan het hoger onderwijs.


BEDRAG SUBSIDIE
50 % van de werkingskosten met een maximum van 500 euro
De aanvrager bezorgt kassatickets/facturen van het project aan de jeugddienst. Maximaal 2 maanden na controle van de bewijsstukken zorgt de jeugddienst voor de uitbetaling van de subsidie aan de organisatie.


PROCEDURE
Dit aanvraagformulier moet je digitaal invullen & mailen naar jeugdprojecten@hasselt.be
Timing: ten laatste 1 maand voor startdatum.


VOORWAARDEN ACTIVITEIT

  • Het project houdt één van de volgende kunstvormen in: voordracht, beeldende kunst, fotografie, poëzie, instrumentale/vocale muziek, kleinkunst/cabaret, toneel, dans, poppenspel, kinderanimatie, ...
  • kunstvorm is een eigen creatie
  • project is hoofdzakelijk gericht op kinderen & jongeren tot 25 jaar
  • het is gericht op een ruim publiek (dus niet beperkt tot de eigen organisatie)
  • project vindt plaats op Hasselts grondgebied
  • project mag geen financiële winst nastreven (projecten met een in hoofdzaak commercieel karakter komen niet in aanmerking) & is geen onderdeel van een geldinzamelactie


VOORWAARDEN SUBSIDIE

  • De aanvrager kan maximaal 1x per jaar een aanvraag project jeugdcultuur indienen.
  • Op het promotiemateriaal moet het logo van stad Hasselt vermeld worden
  • De organisator nodigt 2 weken op voorhand het college van burgemeester en schepenen, jeugddienst en jeugdraad uit om aanwezig te zijn op de activiteit.
  • Het project moet bovendien een gunstig advies krijgen van de jeugdraad + college van burgemeester en schepenen om in aanmerking te komen voor deze subsidie.


MEER INFO
Jeugddienst stad Hasselt - Groenplein 1 (4e verdieping) - 3500 Hasselt
Tel: 011 23 94 20 | E-mail: jeugdprojecten@hasselt.be