subsidies

jeugddienst van stad Hasselt geeft subsidies voor:
klik op de titel voor meer uitleg reglement en aanvraagformulier

1. subsidie kleinschalige fuiven / optreden
Timing: ten laatste 1 maand voor fuifdatum

2. subsidie grootschalige fuiven/festivals
Timing: ten laatste 1 maand voor fuifdatum

3. subsidie project jeugdcultuur (= eigen creatie)
Timing: ten laatste 1 maand voor startdatum

4. subsidie project in de jeugdsector
Timing: ten laatste 1 maand voor startdatum

5. subsidie buitenlands jeugdinitiatief
Timing: ten laatste 1 maand voor startdatum

6. subsidie deelname erkende vorming/ cursus
Timing: ten laatste 3 maanden na beƫindigen cursus
extra: lijst organisaties erkend door de Vlaamse gemeenschap