stap 6: verzekeringen

Loop geen onnodige risico’s en denk tijdig aan de nodige verzekeringen! Hou er rekening mee dat een organisator in vele gevallen aansprakelijk kan worden gesteld. Een risico dat je beter niet neemt!

Contacteer altijd je verzekeringsmaatschappij wanneer je een evenement organiseert! Vraag of je al voldoende bent verzekerd en of het nodig is om een bijkomende verzekering af te sluiten. Je kan je voor een beperkte periode verzekeren. Let op! De inhoud van de polissen kan verschillen afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij.

overzicht polissen

  1. verzekering burgelijke aansprakelijkheid (verplicht)
  2. Verzekering lichamelijke ongevallen vrijwillige medewerkers
  3. Verzekering contractuele aansprakelijkheid
  4. Verzekering alle risico’s
  5. Brandverzekering
  6. Verzekering objectieve aansprakelijkheid

1. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering is bij wet verplicht! Deze verzekering komt tussenbeide wanneer er lichamelijke en/of materiële schade is aan derden (personen) waarvoor de vereniging aansprakelijk wordt gesteld. De eigen lichamelijke letsels van de vrijwillige medewerker waar geen aansprakelijkheid aan te pas komt, zijn NIET verzekerd door deze polis. Let op! Informeer wie in de polis als “derden” zijn aangeduid. Het kan zijn dat je niet verzekerd bent als één vrijwillige medewerker een andere vrijwillige medewerker letsels toebrengt.

2. Verzekering lichamelijke ongevallen vrijwillige medewerkers

Deze verzekering dekt de lichamelijke letsels van de vrijwillige medewerkers. Jeugdverenigingen hebben vaak een jaarpolis waarin manifestaties reeds zijn opgenomen (contacteer de verzekeringsagent om dit na te vragen en je activiteit te melden). Deze verzekering is ook aan te raden wanneer je vrijwilligers die niet-leden zijn (vb. ouders of vrienden die komen helpen op een fuif) wilt verzekeren. Meestal kan je een uitbreiding van de bestaande polis aanvragen voor de vrijwilligers niet-leden.

3. Verzekering contractuele aansprakelijkheid

In het huurcontract staat dat de organisator de zaal na de fuif moet achterlaten in de staat zoals de zaal zich bevond voor de activiteit. Hier gaat de vereniging een contractuele verbintenis aan. Vaak gaat de uitbater van de zaal een waarborg vragen. De eventuele schade aan de zaal wordt dan van de waarborg afgehouden. Om de schade aan de zaal en de inboedel te verzekeren kan je deze polis afsluiten. Deze schade wordt immers niet gedekt door de polis burgerlijke aansprakelijkheid.

4. Verzekering alle risico’s

Met deze polis kan je gehuurde of geleende materialen (vb. discobar, lichtinstallatie) verzekeren tegen diefstal en vandalisme. Maak hiervoor een lijst met welke materialen je wilt verzekeren en vermeld de prijs van de materialen als je ze nieuw zou kopen. Diefstal zonder sporen van inbraak wordt echter nooit verzekerd. In principe heeft de eigenaar reeds een verzekering alle risico’s afgesloten. Maak duidelijke afspraken in het huurcontract met de firma van de licht- en geluidsinstallatie wie aansprakelijk is bij eventuele schade.

5. Brandverzekering

De zaal moet steeds in orde zijn met de voorschriften aangaande brandveiligheid. De brandverzekering dekt de materiële schade aan het gebouw en inboedel van de zaal bij brand. Hiervoor moet je de waarde van het gebouw en de inboedel opgeven. Opgelet! In het huurcontract moet “Afstand van verhaal bij brand” staan. Indien dit niet het geval is, moet de organisator een aparte brandverzekering afsluiten om zich veilig te stellen. De brandverzekering van de uitbater is NIET voldoende! Let op! De kosten bij brand kunnen verhaald worden op de organisator.

6. Verzekering objectieve aansprakelijkheid

Dit is een verzekering die tussenbeide komt wanneer er lichamelijke en/of materiële schade is aan personen (iedereen) veroorzaakt door brand en ontploffing. Deze verzekering is verplicht voor de uitbater van een zaal die permanent uitgebaat wordt. Voor andere locaties die normaal nooit verhuurd worden als fuiflocatie (fabriekshal, tent), neem je best schriftelijk contact op met: Federale overheidsdienst Binnenlandse zaken (t.a.v Directie Civiele Veiligheid) Leuvenseweg 1, 1000 Brussel. Tel:02/500.20.50 - info@ibz.fgov.be