fuif - muziekoptreden - evenement

Wil je een fuif/muziekoptreden/ evenement organiseren? Maar je weet niet hoe je dit moet aanpakken en met wat je allemaal in orde moet zijn? Neem dan dit 7-stappenplan van de jeugddienst in de hand! We helpen je met de organisatie! Alle informatie specifiek voor grondgebied Hasselt vind je hier handig opgesomd in ons 7 stappen plan!

Stap 1: Algemeen
Datum, locatie, muziek / aanmelding & toestemming / vrijwilligers

Stap 2: Financieel
Budget / subsidiemogelijkheden / sponsoring / gratis fuifbussen

Stap 3: Promotie
Affiches / Aanplakzuilen / wijkborden / Uitinhasselt / Ledwall/ aankondigingsborden openbare weg / facebook/ Extra promotie

Stap 4: Materiaal verzamelen
Discobar – Lichtinstallatie - Nadar & inkleding - Polsbandjes leeftijdscontrole -oordopjes - Geluidsmeters

Stap 5: Vergunningen
Sabam / Billijke vergoeding / Sterke dranken / fuiven openlucht of tent / security / vergunning geluidsnormen/ Etenswaren / Geluidswagen/ borden openbare weg / afzetten straten plein

Stap 6: Verzekeringen
Burgerlijke aansprakelijkheid / lichamelijke ongevallen medewerkers / contractuele aansprakelijkheid / alle risico’s / brand/ objectieve aansprakelijkheid

Stap 7: De fuif
Brouwer/ Klein materiaal / Extra promotie / Afspraken medewerkers / Buurtbewoners / Inrichting zaal & veiligheid / Roken