Wie is wie

We proudly present 'jeugddienst', 'jeugdraad' en 'stadsbestuur'.

"jeugddienst" Je hebt een dienst die bezig is met de wensen en noden van kinderen & jongeren in hun stad. Dat is de jeugddienst. Hier werken 5 personen die met van alles en nog wat bezig zijn, maar super véél tijd investeren in de ondersteuning van onze Hasseltse jeugdverenigingen en allerlei jeugdinitiatieven op ons grondgebied.

"jeugdraad" Dit is een verzameling van jonge mensen die zich bekommeren om wat het stadsbestuur allemaal wel én niet beslist voor kinderen en jongeren. Jongeren kunnen via de jeugdraad hun mening geven over het jeugdbeleid van stad Hasselt.

"stadsbestuur" Dit is een totaal van 41 personen die via gemeenteraadzittingen en zittingen van het college van burgemeester en schepenen de opdracht krijgen om het beleid van de stad Hasselt uit te stippelen. Om de 6 jaar zijn er opnieuw verkiezingen en verandert de samenstelling van deze organen.

Wie zijn dit? Hoe neem ik contact met hen op? Klik dan snel verder.