stap 4: materiaal verzamelen

 • licht & geluid
 • polsbandjes
 • nadar, tafels, stoelen, podiumelementen, podiumwagen, ...
 • oordopjes
 • geluidsmeter 
   

1. Licht & geluid

1.1 Provinciale uitleendienst Limburg (PUL)

Ook provincie Limburg heeft een uitgebouwde uitleendienst met veel technische apparatuur. Zij lenen veel materiaal heel goedkoop uit als je voldoet aan de voorwaarden:

 • Het aanbod van materialen vind je terug op het aanvraagformulier
 • aanvrager = erkende jeugdverenigingen
 • Transport materiaal is voor de ontlener (locatie PUL = Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt)
 • zeer goedkoop uitleentarief (+ waarborg)
 • De materialen kan je best zelf verzekeren tegen vandalisme of diefstal
 • Het reglement en aanvraagformulier staat op www.limburg.be/pul

Aanvraag
Je kan de materialen online aanvragen & ten laatste 1 week op voorhand. Wil je rechtsreeks contact met de PUL, bel naar 011/23.76.04 of mail naar pul@limburg.be
 

1.2 Privé firma’s regio Hasselt

Kom je niet in aanmerking voor de PUL? Dan moet je overschakelen op privé-firma's en verschillende prijzen opvragen. Zoek je een lijst met privé verhuurfirma’s? Dan heb je geluk, want de jeugddienst heeft een lijst. Mail naar jeugd@hasselt.be

2. polsbandjes

Voorkom problemen en zorg voor polsbandjes met leeftijdsaanduiding. Want je mag geen sterke drank verkopen aan -18jarigen en geen bier of wijn aan -16jarigen. Maar hoe controleer je dat? Polsbandjes met 3 leeftijdscategorieën zorgen ervoor dat je meteen kan zien aan wie je welke dranken mag verkopen.

CAD Limburg (Centrum voor alcohol- en andere drugproblemen) geeft polsbandjes zolang de voorraad strekt. Ze geven maximum 3000 stuks per kleur ( 3 kleuren: -16j, 16-18j en +18j) voor de grotere evenementen. Je betaalt 10 euro per 100 stuks.

Aanvraag
De bandjes moet je minimum 1 week op voorhand aanvragen. Dit kan via mail david.fraters@cadlimburg.be of telefonisch 011 27 42 98. Je moet ook een beschrijving van het evenement geven. De bandjes kan je vervolgens afhalen bij CAD Limburg, Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt tussen 9u-17u.

3. nadar, tafels & stoelen, podiumelementen, podiumwagen, ...

De dienst cultuur van stad Hasselt leent gratis materialen uit als je voldoet aan de voorwaarden.

 • aanbod materialen staat op het aanvraagformulier
 • aanvrager =  Hasseltse diensten of verenigingen.
 • fuif / activiteit op Hasselts grondgebied.
 • transport van de materialen wordt geregeld door stadspersoneel.
 • uitlening is gratis (geen waarborg).
 • De materialen zijn beperkt dus doe je aanvraag zo snel mogelijk.

Aanvraag
Vul het aanvraagformulier 'materialen stad Hasselt'  uitleendienst digitaal en mail het ten laatste 1 maand voor fuifdatum door naar cultuur@hasselt.be. Wil je weten of je aanvraag werd goedgekeurd? Bel dan naar de dienst cultuur, Groenplein 1, 3500 Hasselt op het nummer: 011/ 23.95.59 

4. oordopjes

Volgens de nieuwe geluidsnormen voor openbare muziekactiviteiten (dus geen privé-feesten) moet je gratis oordopjes voorzien bij categorie 3: volume hoger dan 95dB(A)Laeq,15min met een maximum van 100 dB(A) Laeq,60min. Deze oordopjes kan je online kopen via www.orakel.be of andere firma's.

5. geluidsmeter

Is je event openbaar en speel je elektronisch versterkte muziek? Dan heb je vanaf nu ook een speciale geluidsmeter nodig. Waarom? Omdat er nieuwe opgelegde geluidsnormen zijn in Vlaanderen. (Alles staat heel duidelijk uitgelegd in de brochure "geluidsnormen voor muziekactiviteiten" van de Vlaamse overheid). Om hieraan te voldoen heb je een meter nodig die het geluid meet én registreert. Stad hasselt heeft 4 stuks aangekocht die ontleend kunnen worden. De geluidsmeters worden verhuurd door de dienst leefmilieu van de stad Hasselt. De medewerkers geven praktische uitleg over de wetgeving en hoe je het apparaat moet gebruiken.

 • aanvrager = Hasseltse diensten/verenigingen
 • evenement op Hasselts grondgebied
 • Transport materiaal is voor de ontlener (locatie Dienst leefmilieu = Thonissenlaan 20, 3500 Hasselt)
 • uitlening is 50 euro/stuk (+ 200 euro waarborg) (gratis voor "erkende" jeugd en studentenverenigingen )
 • De materialen kan je best zelf verzekeren tegen vandalisme of diefstal
 • lees eerst het volledig uitleenreglement geluidsmeters stad Hasselt  

Aanvraag
Vul het aanvraagformulier evenementen stad Hasselt  digitaal in en mail het ten laatste 2 weken op voorhand (ten vroegste 6 maanden op voorhand) door naar evenementen@hasselt.be. Wil je weten of je aanvraag werd goedgekeurd? Bel dan naar de dienst Leefmilieu, Thonissenlaan 20, 3500 Hasselt op het nummer: 011/ 23.93.31