stap 3: promotie

 1. affiches & flyers
 2. aanplakzuilen
 3. wijkborden
 4. magazine & website "uit in Hasselt"
 5. Ledwall Kolonel Dusartplein
 6. borden en affiches langs de openbare weg
 7. facebook / website / email
 8. extra promotie
   

1. Affiches & flyers

Zoek iemand om de affiche, flyer, inkomkaart te ontwerpen. Je kan de affiches laten drukken of gewoon kopiëren op A3-formaat. Zeker voor kleinere fuiven is het prijsverschil echt wel de moeite waard.

Vermeld op het drukwerk

 • Wat (naam fuif)
 • Wanneer (datum/ begin én eind uur)
 • Waar (zaal en gemeente)
 • Wie (naam organisatie)
 • Wie voor de muziek zorgt (naam speciale act / DJ / groep)
 • Toegangsprijzen (voorverkoop/ kassa)
 • Sponsors (logo’s)
 • Verantwoordelijke uitgever: vermeld de naam en domicilieadres van een meerderjarige inwoner van België. Een vzw vermeldt de naam en het adres van de maatschappelijke zetel. Bij wildplakken is de aanplakker verantwoordelijk en niet de verantwoordelijke uitgever!
 • Op flyers vermeld je best “Verboden op de openbare weg te werpen”. Opgelet! In Hasselt is flyeren aan voorbijgangers op de openbare weg verboden.

Zegeltaks
Je moet niets betalen voor affiches die kleiner zijn dan 1 m² (formaat A3, A2, A1). Affiches groter dan 1m² (formaat A0 en groter), moet je 0,5 euro per m² aanplakkingstaks betalen. De taks wordt dus bepaald afhankelijk van de grootte van de affiche. Hiervoor moet je een aanplakaangifte doen bij het Ministerie van Financiën - Ontvangkantoor der domeinen en penale boeten HASSELT, Voorstraat 43 bus 35, 3500 Hasselt. Tel: 0257/569 30 - Fax: 0257/971 92. Opgelet! Organisaties met een liefdadig karakter, moeten geen zegeltaks betalen. Dit zijn fuiven waarvan de volledige opbrengst naar een goed doel gaat en alle medewerkers op vrijwillige basis meewerken. Je moet dan op de affiche vermelden: "Vrij van zegel, art. 198, 7e wetboek der taksen".
 

2. Aanplakzuilen

Wildplakken is ten strengste verboden! Aanplakken op privé-eigendom zonder toelating van de eigenaar is uit den boze. Elektriciteitscabines, bushokjes, muren en straatmeubilair gebruik je dus best niet als plakpaal. Let op! In sommige aangrenzende gemeentes zijn er aanplakreglementen. In Hasselt is het plakken van affiches enkel toegelaten in de fietstunnels (houten plakkaat). Helaas zijn de aanplakzuilen allemaal verwijderd (sinds december 2013) en worden ze ook niet meer vervangen!
 

3. Wijkborden

Nieuw! In Hasselt zijn 12 wijkborden gezet die gebruikt mogen worden door lokale verenigingen die in hun wijk bepaalde evenementen of acties bekend willen maken. Waar?

 • Kermt, plein aan Kermeta
 • Stevoort, plein aan Ontmoetingscentrum
 • Stokrooie, parking aan Ontmoetingscentrum
 • Kuringen, plein aan Gildezaal
 • Runkst, Gaarveldstraat ter hoogte van Sint-Hubertusplein
 • Ter Hilst, grasveld aan de Magneet
 • Sint-Lambrechts-Herk, in de buurt van de Elckerlyc
 • Godsheide, Kiezelstraat, ter hoogte van het Ontmoetingscentrum
 • Banneux, plein aan de Mozaïekschool
 • Kiewit, parking aan de Binder
 • Tuilt, Sint-Jozefsplein
 • Rapertingen, parking aan Ontmoetingscentrum
 • aanvrager = vereniging of initiatiefnemers uit één van de wijken waar een wijkbord staat. (let op! Het is enkel voor Hasseltse verenigingen die aangesloten of bekend zijn bij de jeugdraad, de integratieraad, de erfgoedraad, de socio-culturele raad, de sportraad…)
 • affiche kondigt een activiteit aan die in een Hasseltse wijk doorgaat en die de gewone werking overstijgt. (vb. startdag jeugdvereniging, eetdag, kerstconcert in de wijk maar geen jaarprogramma van de vereniging)
 • timing: Aanleveren vóór de 15e van de maand (dus vb. 15/08 voor de inhoud van de borden tijdens september, 15/09 voor de inhoud van de borden tijdens oktober, enz)
 • aanleveren: digitaal aanleveren in pdf formaat (met afmetingen 92 (h) x 62 (b)). En dit via e-mail aan affiches@hasselt.be //
 • In de titel van het document moet u opnemen voor welk bord (naam van de wijk) en voor welke maand de affiche bestemd is. Bijvoorbeeld ‘kermtseptember.pdf’ of ‘runkstmei.pdf’
 • selectie: De stadsdiensten kunnen niet garanderen dat uw affiche stipt op de 1e werkdag van de maand wordt opgehangen. Zij hebben de vrijheid om dit in hun planning in te passen, maar zorgen er wel voor dat dit steeds in het begin van de maand gebeurt. (valt uw activiteit op de 1e of 2e dag van de maand, dan is het raadzaam om uw affiche een maand vroeger in te sturen).Indien er meer affiches worden ingestuurd dan dat er geplaatst kunnen worden, dan beslist een onschuldige hand welke affiches in het bord geplaatst kunnen worden. 
  Indien er minder affiches worden ingestuurd, kan de resterende plaats worden ingenomen door affiches van andere stadsactiviteiten

4. Magazine & website "uit in Hasselt"

Gratis reclame!  Stap 1: Geef je event in op www.UiTdatabank.be. Dit is super simpel. Je vraagt een paswoord en login aan en dan kan je jouw activiteit ingeven. Je evenement verschijnt  dan automatisch op de website www.uitinhasselt.be en uitinvlaanderen.be .
Stap 2: Mail de link hiervan minimaal 2 maand op voorhand door aan davy.steegmans@hasselt.be en vraag toelating om jouw evenement ook gratis in het magazine “uit in Hasselt” te publiceren dat maandelijks verdeeld wordt onder alle Hasselaren.  
 

editie teksten binnen  Bedeling magazine 2014
Februari 26 december 26 en 27 januari
maart  21 januari 23 en 24 februari
april 18 februari 23 en 24 maart
mei 25 maart 27 en 28 april
juni 22 april 25 en 26 mei
juli - augustus  27 mei  29 en 30 juni
september  22 juli 24 en 25 augustus
oktober 26 augustus 28 en 29 september
november september 26 en 27 oktober
december-januari 21 oktober 23 en 24 november

5.  Ledwall - Koloenl Dusartplein

Gratis reclame! 
Stap 1: Geef je event in op www.UiTdatabank.be. Dit is super simpel. Je vraagt een paswoord en login aan en dan kan je jouw activiteit ingeven. 
Stap 2: Vraag toelating aan davy.steegmans@hasselt.be om  jouw event ook bekend te maken via de ledwall van stad Hasselt. 
Stap3: Maak een ontwerp voor op de ledwall (rekening houdend met de juiste afmetingen & voorwaarden).

6. Borden en affiches langs de openbare weg

Aankondigingsborden kunnen voor extra publiciteit zorgen. Hiervoor heb je toestemming én vergunningen nodig van de bevoegde overheid. Dit moet via een schriftelijk schrijven aan het College van burgemeester en schepenen, Groenplein 1, 3500 Hasselt. Deze regel geldt ook als je borden op privé grond plaatst. De vergunning geldt 14 dagen voor het evenement en tot 7 dagen erna. Overtredingen worden strafrechtelijk vervolgd en beboet. Er mogen geen verkeerstekens afgebeeld zijn op de borden of affiches en fluorescerende affiches moeten op minstens 75 meter afstand van verkeerslichten geplaatst worden.

Mail je aanvraag met 3 verplichte bijlagen:

 • aanduiden locaties borden op een stadsplan
 • foto van het paneel met de afmetingen
 • 1 affiche


Contact en aanvraag
Verkeerswinkel, Groenplein 1, 3500 Hasselt
Tel:011/23.94.80 - E-mail: verkeer@hasselt.be
 

7. Facebook / website / email

Het vertrekpunt voor de meeste mensen zal internet zijn. Internet is gratis, biedt interactieve mogelijkheden, is makkelijk, bereikt veel mensen en lijkt daarom de ideale manier om snel veel mensen te bereiken. Dit is tegelijk de kracht en het gevaar van internet. Immers, iedereen maakt reclame online en via mail en mensen zijn er bijna immuun voor geworden. Het komt er dus op aan om op alle plaatsen tegelijk aanwezig te zijn.

Tip! Plaats een bericht op de facebookpagina van jeugddienst Hasselt en wij verspreiden jouw boodschap ook!
 

8. Extra promotie

 • Er zijn verschillende mogelijkheden "T-shirts, pennen, bierviltjes, stickers" om je fuif bekend te maken.
 • Contacteer andere jeugdverenigingen en deel vrijkaarten uit.
 • Verwittig de lokale en regionale pers.
 • Maak reclame voor je fuif op andere jeugdfuiven (hetzelfde doelpubliek).
 • Breng de jeugddienst op de hoogte: jeugd@hasselt.be zodat we je fuif ook vermelden op onze facebookpagina "jeugddienst Hasselt"