stadsbestuur

1. College van burgemeester en schepenen (CBS)

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad. Deze besloten vergaderingen gebeuren éénmaal per week op donderdagvoormiddag. De gemeentesecretaris woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bij. Hij maakt de verslagen op en vertegenwoordigt er het stadspersoneel.
 

 • Waarnemend burgemeester Karolien Mondelaers (CD&V)
  • Bevoegdheden: Cultuur, Onderwijs en Toerisme.
 • Schepen Brigitte Smets (sp.a)
  • Bevoegdheden: Burgerlijke Stand en Bevolking, Wonen en Sociale Huisvesting, Ontmoetings- en Dienstencentra.
 • Schepen Tom Vandeput (CD&V)
  • Bevoegdheden: Economie, Landbouw, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid.
 • Schepen Habib El Ouakili (sp.a)
  • Bevoegdheden: Mobiliteit, Sport, Gebouwen, Parkeerbeleid.
 • Schepen Gerald Corthouts (CD&V)
  • Bevoegdheden: Juridische Zaken, Kerkfabrieken, Evenementen, Markten en Foren.
 • Schepen Valerie Del Re (sp.a)
  • Bevoegdheden: Financiën, Jeugd- en Studentenzaken, Personeel en Administratie, Ombudsdienst, Groen. 
 • Schepen Michel Froidmont (sp.a)
  • Bevoegdheden: Openbare Werken, Reiniging, Watervoorzieningen, Faciliteitenbeheer.
 • Schepen Joost Venken (Groen)
  • Bevoegdheden: Energie, Duurzaamheid, Leefmilieu, Dierenwelzijn, Ontwikkelingssamenwerking, Domein Kiewit.
 • Schepen Nadja Vananroye (CD&V)
  • Bevoegdheden: OCMW-voorzitter, Welzijn, Gezin, Senioren. 

2. Gemeenteraad

De inwoners van een gemeente kiezen de gemeenteraadsleden tijdens de verkiezingen. Om de 6 jaar wordt een nieuwe gemeenteraad verkozen. De stemming is verplicht. Iedereen ouder dan 18 jaar moet gaan stemmen en elke kiezer kan één stem uitbrengen. De stemming is geheim. In Hasselt worden er 41 gemeenteraadsleden verkozen. Hoe meer inwoners, hoe groter de gemeenteraad. Wil je weten wie dit allemaal zijn, klik dan verder op de lijst met gemeenteraadsleden. Ze vergaderen minstens 10 keer per jaar. Iedere inwoner mag de vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen.