jeugdraad

Wie 16 jaar of ouder is, kan zijn stem laten horen in de jeugdraad

1. wat

De jeugdraad is een verzameling jonge mensen die zich bekommeren om wat het stadsbestuur allemaal wel én niet beslist voor kinderen en jongeren. Jongeren kunnen via de jeugdraad hun mening geven over het jeugdbeleid van stad Hasselt.

Heb jij interesse om de jeugdraad te vervoegen? of wil jij (eerst) kennismaken met wat wij zoal doen? Kom gerust eens een kijkje nemen op een volgende bijeenkomst.

De jeugdraad is een adviesraad. Het is de officiële spreekbuis van jongeren bij het stadsbestuur en omgekeerd. Ze geven advies over alles wat jongeren of het jeugdwerk aanbelangt. En dat advies kan gaan over subsidies en reglementen, fuifruimte, speelruimte, jeugdhuizen, fietspaden, aanplakborden, noem maar op....bekijk hier de de verslagen van alle bijeenkomsten.

 

2. werking

De jeugdraad bestaat uit 2 delen:

1. Bureau van de jeugdraad
Het bureau bestaat uit een klein team van jongeren die 1x per maand bijeenkomt. Dit zijn vertegenwoordigers van het Hasselts jeugdwerk & geïnteresseerde jongeren. Ze bespreken allerlei onderwerpen en zoeken ook naar oplossingen voor problemen of vragen. De hoofdtaak van het bureau is advies geven aan het stadsbestuur hoe ze het beleid in Hasselt beter kunnen afstemmen op kinderen en jongeren.

2. Algemeen Jongerenparlement (AJP):
Naast het bureau, heb je ook het AJP. Alle Hasseltse jeugdverenigingen zijn vertegenwoordigd in dit parlement dat 1x per jaar samenkomt.

 

3. contact

jeugdraad Hasselt
E-mail:         info@jeugdraadhasselt.be
website:       www.jeugdraadhasselt.be
facebook:    http://www.facebook.com/JeugdraadHasselt

jeugddienst Stad Hasselt
jeugd@hasselt.be
tel: 011/23.94.25