subsidie startfase nieuwe jeugdvereniging

VOORWAARDEN AANVRAGER
Een nieuwe Hasseltse jeugdorganisatie (feitelijke vereniging of vzw) kan een subsidie ‘startfase jeugdwerk’ aanvragen.


PROCEDURE
Dit aanvraagformulier moet je digitaal invullen & mailen naar jeugdsubsidies@hasselt.be
Timing: onbepaald


BEDRAG SUBSIDIE
Starttoelage = 500 euro.
De organisatie bezorgt kassatickets/facturen aan de jeugddienst.  Maximaal 2 maanden na controle van de bewijsstukken zorgt de jeugddienst voor de uitbetaling van de subsidie.  Let op! De subsidie wordt uitbetaald op rekeningnummer op naam van de jeugdvereniging.
De startsubsidie kan slechts 2x verkregen worden door hetzelfde jeugdwerk.


VOORWAARDEN SUBSIDIE
De jeugdorganisatie moet nog niet voldoen aan de voorwaarden van het algemeen subsidiereglement jeugdwerk maar moet wel verklaren welke stappen de vereniging gaat ondernemen om zich in orde te stellen aan de algemene voorwaarden. Het startende jeugdwerk moet bovendien een gunstig advies krijgen van de jeugdraad + college van burgemeester en schepenen om in aanmerking te komen voor deze subsidie


VAN STARTFASE NAAR ERKENNING
Tijdens de startfase (en nog geen erkenning) komt de jeugdvereniging niet in aanmerking voor: nachtvergoeding kampen en weekends / werkingstoelage / vervoer kampmaterialen / subsidie voor infrastructuurwerken) maar wel voor de andere subsidiemogelijkheden.
Zodra het jeugdwerkinitiatief in orde is met de 7 voorwaarden, kan het ten allen tijde een erkenning aanvragen (zie aanvraagformulier erkenning jeugdwerk). Het gevolg van deze erkenning is dat de jeugdvereniging meer financiële ondersteuning krijgt van de jeugddienst van stad Hasselt.


MEER INFO
Jeugddienst stad Hasselt - Groenplein 1 (4e verdieping) - 3500 Hasselt
Tel: 011 23 94 20 | E-mail: jeugdsubsidies@hasselt.be