subsidie jubileum jeugdwerk

VOORWAARDEN AANVRAGER
Alleen een erkende* Hasseltse jeugdvereniging komt in aanmerking voor een subsidie jubileumvieringen jeugdwerk. Dit zijn verenigingen die voldoen aan de voorwaarden van het algemeen jeugdsubsidiereglement  & hun erkenning jaarlijks opnieuw aanvragen.


PROCEDURE
Dit aanvraagformulier moet je digitaal invullen & mailen naar jeugdprojecten@hasselt.be
Timing: ten laatste 1 maand voor startdatum.  


BEDRAG SUBSIDIE
250 euro. De aanvrager bezorgt kassatickets/facturen van het project aan de jeugddienst. Maximaal 2 maanden na controle van de bewijsstukken zorgt de jeugddienst voor de uitbetaling van de subsidie aan individu of organisatie.


VOORWAARDEN ACTIVITEIT

  • activiteit waarbij het jeugdwerk zich promoot naar het grote publiek en zich niet beperkt tot de leden van de eigen vereniging.
  • activiteit is hoofdzakelijk gericht op kinderen & jongeren tot 25 jaar.
  • jubileumviering vindt plaats op Hasselts grondgebied
  • jubileumviering mag geen financiële winst nastreven (projecten met een in hoofdzaak commercieel karakter komen niet in aanmerking) & is geen onderdeel van een geldinzamelactie


VOORWAARDEN SUBSIDIE

  • aanvraag subsidie kan maximaal 1x per 5 jaar
  • op het promotiemateriaal moet het logo van stad Hasselt vermeld worden
  • Het project moet bovendien een gunstig advies krijgen van de jeugdraad + college van burgemeester en schepenen om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
     

MEER INFO
Jeugddienst stad Hasselt - Groenplein 1 (4e verdieping)- 3500 Hasselt
Tel: 011 23 94 20 | E-mail: jeugdprojecten@hasselt.be