subsidie fuif/ optreden

VOORWAARDEN AANVRAGER
Elke Hasseltse jeugdorganisatie (vb. jeugdvereniging, chrysostomoscomité middelbaar onderwijs, feitelijke vereniging  of vzw bestaande uit jongeren) die op regelmatige basis activiteiten organiseert of een erkende studentenvereniging van Hasselt & Diepenbeek verbonden aan het hoger onderwijs kan een fuifsubsidie aanvragen.

ORGANISATIE FUIF
Neem de fuifstarter door.
Dit is een 7 stappenplan voor organisatie van fuiven in Hasselt.

PROCEDURE
Dit aanvraagformulier kleinschalige fuif of aanvraagformulier grootschalige fuif moet je digitaal invullen & mailen naar jeugdprojecten@hasselt.be
Timing: ten laatste 1 maand voor startdatum.  


BEDRAG SUBSIDIE
kleinschalige fuif = dansopppervlakte <500 m²= 100 euro
grootschalige fuif = dansopppervlakte > 501 m²= maximaal 1.500 euro 
(zie uitleg op aanvraagformulier)
De aanvrager bezorgt kassatickets/facturen van het project aan de jeugddienst. Maximaal 2 maanden na controle van de bewijsstukken zorgt de jeugddienst voor de uitbetaling van de subsidie aan individu of organisatie.


VOORWAARDEN FUIF

 • Fuif op Hasselts grondgebied
 • Fuif is openbaar & toegankelijk voor alle jongeren
 • Fuif richt zich voornamelijk op jongeren tot 25 jaar
 • Dansruimte <  500 m² = aanvraag subsidie kleinschalige fuiven / optredens
 • Dansruimte > 501 m² = aanvraag subsidie grootschalige fuiven /festivals
 • Fuif mag geen onderdeel zijn van een geldinzamelactie
 • Fuif met een in hoofdzaak commercieel karakter komt niet in aanmerking


VOORWAARDEN SUBSIDIE

 • De aanvrager kan maximaal 1x per jaar een subsidie kleinschalige én grootschalige fuif aanvragen.
 • Op het promotiemateriaal moet het logo van stad Hasselt vermeld worden
 • De organisator bezorgt alle buurtbewoners van de omliggende straten een brief met uitleg over fuif (wie, wat, waar, wanneer & gsm nummer waarop de organisatie bereikbaar is tijdens de fuif.)
 • jeugddienst krijgt vrijkaarten
 • De fuif moet een gunstig advies krijgen van de jeugdraad + college van burgemeester en schepenen om in aanmerking te komen voor deze subsidie


MEER INFO
Jeugddienst stad Hasselt - Groenplein 1 (4e verdieping) - 3500 Hasselt
Tel: 011 23 94 20 | E-mail: jeugdprojecten@hasselt.be