subsidie buitenlands jeugdinitiatief

VOORWAARDEN AANVRAGER
De subsidie kan aangevraagd worden door een individuele jongere (tussen 18 en 25 jaar & gedomicilieerd in Hasselt) of een Hasseltse jeugdorganisatie (jeugdvereniging, feitelijke vereniging  of vzw, … )  


BEDRAG SUBSIDIE
50 % van de werkingskosten (reis en verblijfskosten) met een maximum van 500 euro.
Na controle en goedkeuring van de bewijsstukken door de jeugddienst, wordt de subsidie binnen de 2 maanden na het indienen van deel 2 van het aanvraagformulier uitbetaald aan het individu of de organisatie.


PROCEDURE
Dit aanvraagformulier moet je digitaal invullen & mailen naar jeugdprojecten@hasselt.be
Timing: ten laatste 1 maand voor startdatum.


5 SOORTEN BUITENLANDS INITIATIEF

 • Deelname aan een project in het buitenland of
 • Eigen organisatie van een project in het buitenland of
 • Eigen organisatie van een project in Hasselt met deelname buitenlandse gasten tussen 18-25 jaar of
 • Deelname aan een internationaal kamp in het buitenland (alleen voor erkend Hasselts jeugdwerk) (vb Jamboree) of
 • Individuele uitwisseling

5 VOORWAARDEN UITWISSELING

 • geen schoolstage of opdracht vanuit de studie ( tip: wel subsidie via dienst ontwikkelingssamenwerking stad Hasselt)  +
 • uitwisseling heeft als doel om een samenwerking te bekomen tussen 2 jeugdige (18-25 jaar) partijen (enerzijds Hasselt, anderzijds buitenland) +
 • uitwisseling heeft als reden een maatschappelijk engagement waarbij verdraagzaamheid, creativiteit en culturele diversiteit centraal staan, +
 • uitwisseling heeft als gevolg een daadwerkelijke ontmoeting tussen 2 culturen +
 • project mag geen winst nastreven (projecten met een in hoofdzaak commercieel karakter komen niet in aanmerking) & is geen onderdeel van een geldinzamelactie


VOORWAARDEN SUBSIDIE

 • Het formulier bestaat uit 2 delen:
  deel 1: 1 maand voor vertrek moet deel 1 van dit formulier gemaild worden 
  deel 2: ten laatste 1 maand na thuiskomst moet de aanvrager deel 2 van dit formulier doormailen met de nodige bewijsstukken.
 • Vervolgens beslist het college van burgemeester en schepenen of de aanvraag wordt goedgekeurd. (dus opgelet! Pas na het eindresultaat wordt  beslist of je in aanmerking komt voor deze subsidie)

 
MEER INFO
Jeugddienst stad Hasselt - Groenplein 1 (4e verdieping) - 3500 Hasselt
Tel: 011 23 94 20 | E-mail: jeugdprojecten@hasselt.be