aanvraag erkenning TRADITIONEEL JEUGDWERK, SPECIFIEK JEUGDWERK OF JEUGDHUIS

VOOR WIE

  • Traditioneel jeugdwerk = een jeugdorganisatie dat deel uitmaakt van een volgende koepel: chiro, scouts, KSA
  • Gespecialiseerd jeugdwerk = een jeugdorganisatie die zich heeft gespecialiseerd in een bepaald thema of die zich richt naar een bepaalde doelgroep (vb. jeugd rode kruis, jeugd- en buurtwerking, politiek, …)
  • Jeugdhuis = een ontmoetingsplaats voor jongeren georganiseerd door jongeren en waar engagement een belangrijke factor speelt. De basisfuncties van een jeugdhuis zijn ontspanning, ontmoeting en vorming, werken aan de samenleving en het bevorderen van de integratie.ALGEMENE VOORWAARDEN

STAP 1: Je moet voldoen aan de 6 voorwaarden van het algemeen jeugdsubsidiereglement van de stad Hasselt

  • Het organiseren van groepsgerichte sociaal- en culturele activiteiten die zich vooral richten tot de doelgroep 2,5 tot en met 25 jarigen
  • Het jeugdwerkinitiatief dient geleid te worden door minimum 2 begeleiders
  • De werking moet voornamelijk plaatsvinden in Hasselt
  • Het jeugdwerkinitiatief moet een democratische vereniging zijn die open staat voor alle jongeren, ongeacht hun ras, geloof, ...
  • Het jeugdwerkinitiatief moet al 1 jaar werking erop hebben zitten (bewijs via een afschrift van de verzekeringspolis of een ondertekende verklaring van "het landelijk secretariaat") (Let op! indien dit niet het geval is, is het aanvraagformulier subsidie 'startfase jeugdwerk' van toepassing)
  • Een jeugdwerk dat in een andere gemeente of provinciaal erkend is als jeugdwerk & hiervan subsidies ontvangt, wordt uitgesloten binnen dit subsidiereglement.

STAP 2: Twee verantwoordelijken van de vereniging vullen het "aanvraagformulier erkenning jeugdwerk" volledig & digitaal in (formulier aanvragen door een mailtje te sturen naar jeugdsubsidies@hasselt.be) en bezorgen dit formulier uiterlijk op 30 september, voorafgaand aan het nieuwe werkjaar, aan de jeugddienst door het via mail terug te sturen naar jeugdsubsidies@hasselt.be.

ERKENNING = FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Voldoe je aan deze 7 voorwaarden + is je aanvraag erkenning voor het huidige werkjaar erkend? Zo ja, dan is jouw jeugdvereniging een erkende Hasseltse jeugdvereniging. Gevolg, nu krijg je financiële ondersteuning van de jeugddienst stad Hasselt. Lees meer over alle soorten subsidies (10 soorten) voor erkende Hasseltse jeugdverenigingen.MEER INFO
Jeugddienst stad Hasselt - Groenplein 1 (4e verdieping) - 3500 Hasselt
Tel: 011 23 94 20 | E-mail: jeugdsubsidies@hasselt.be