subsidies voor jeugdverenigingen

jeugddienst van stad Hasselt geeft subsidies voor:
klik op de titel voor meer uitleg reglement en aanvraagformulier

1. aanvraag erkenning jeugdwerk
Dit is om mee opgenomen te worden in de lijst van erkende Hasseltse jeugdverenigingen
Timing: voor 30 september voorafgaand aan het nieuwe werkjaar

2. subsidie deelname erkende vorming/ cursus
Timing: ten laatste 3 maanden na beëindigen cursus
extra: lijst organisaties erkend door de Vlaamse gemeenschap

3. subsidie kleinschalige fuiven / optreden
Timing: ten laatste 1 maand voor fuifdatum

4. subsidie grootschalige fuiven/festivals
Timing: ten laatste 1 maand voor fuifdatum

5. subsidie project jeugdcultuur (= eigen creatie)
Timing: ten laatste 1 maand voor startdatum

6. subsidie project in de jeugdsector
Timing: ten laatste 1 maand voor startdatum

7. subsidie buitenlands jeugdinitiatief
Timing: ten laatste 1 maand voor startdatum

8. nachtvergoeding kampen & weekends
(enkel voor erkende jeugdverenigingen)
Timing: 4 dagen voor vertrekdatum + 14 dagen na terugkomst)

9. vervoer kampmaterialen
(enkel voor erkende jeugdverenigingen)
Timing/
- eigen vervoer : 4 dagen voor vertrekdatum
- vervoer door stadsdiensten: 10 dagen voor vertrekdatum
- vervoer door stadsdiensten tijdens de zomervakantie: voor 1 mei

10. subsidie voor de werking (werkingstoelage) van jeugdhuizen
Timing: voor 30 september voorafgaand aan het nieuwe werkjaar

11. subsidie voor de werking (werkingstoelage) van jeugdverenigingen
Timing: voor 30 september voorafgaand aan het nieuwe werkjaar

12. subsidie voor jeugdinfrastructuur
(enkel voor erkende jeugdverenigingen)
Timing: voor 31 augustus voorafgaand aan het nieuwe werkjaar

13.  subsidie jubileumviering jeugdwerk
(enkel voor erkende jeugdverenigingen)
Timing: ten laatste 1 maand voor startdatum

14. subsidie startfase nieuwe jeugdvereniging
Timing: onbepaald