hoe? wat? waarom?

TIMING OPMAAK ATTESTEN 2014

1 eind augustus 2014 de hoofdleider vult in wie mee op weekend (tussen januari - juni 2014) + op zomerkamp (juli - augustus 2014) is geweest.
2 eind december 2014

de nieuwe hoofdleider vult opdezelfde lijst van zijn/haar voorganger in welke kinderen mee op weekend zijn geweest tussen september- december 2014

3 begin februari 2015 De jeugddienst voegt het excell bestand samen naar een word-bestand & maakt alle attesten van jouw vereniging op & bezorgt ze allemaal aan de groepsleiding. De leiding deelt ze vervolgens uit aan de ouders tijdens één van de vergaderingen!


VEELGESTELDE VRAGEN

1. Wat is een fiscaal attest?
Dit is een document waarin de jeugdvereniging verklaart dat kind x mee op weekend of kamp is geweest met hun jeugdvereniging en dat dit ... euro heeft gekost.

2. Waarom willen ouders graag een fiscaal attest hebben van het weekend en kamp?
Met een fiscaal attest kunnen ouders het betaalde bedrag (van het kamp en weekends van 2014) aftrekken van hun belastingen! Niemand betaalt graag extra aan de belastingen. Dus als je vermindering kan krijgen, dan wilt iedereen dat wel.

3. welke uitgaven komen in aanmerking?
Het betaalde bedrag van alle weekends + kampen (tussen 1 januari 2014 - 31 december 2014) dat betekent dat weekends en kampen van vorig werkjaar mee op dit document moeten! Het lidgeld kan je niet aftrekken van de belastingen.

4. Voor welke kinderen?
voor alle leden tot 12 jaar // tenzij met handicap (= 18 jaar)
Opgelet je mag enkel de kinderen tot 12 jaar opnemen in je lijst. Kinderen die 12 jaar worden op kamp of weekend mag je maar tellen tot de dag waarop ze jarig zijn. Voor 2014 mag je dus alle kinderen vanaf het geboortejaar 2002 opgeven die nog niet jarig zijn geweest op weekend of op kamp. (vb. Mieke werd 12 jaar na dag 5 op kamp. Dan schrijf je op voor mieke dat ze maar 4 dagen op kamp is geweest.)

5. Hoeveel kunnen de ouders aftrekken van de belastingen met een fiscaal attest?
De ouders kunnen maximaal € 11,20/ per opvangdag/ per kind aftrekken van hun belastingen. Dit is ongeacht de duur van de opvang. Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat voor aftrek in aanmerking komt. Dus ga je 10 dagen op kamp en de kampprijs is 100 euro. Dan is de prijs per dag 10 euro. Dan kunnen de ouders de volledige 100 euro aftrekken van hun belastingen. (Indien de kampprijs 130 euro is, betalen de leden 13 euro per dag. In dit geval kunnen de ouders niet de volledige 130 euro aftrekken maar wel 112 euro).

Dus alle kampen en weekends zijn eigenlijk gratis voor de ouders met kinderen van -12 jaar.
Dus tel maar uit hoeveel de ouders kunnen besparen (zeker als je twee jongere kinderen bij de jeugdvereniging hebt zitten) !!!!

6. Waarom is dit de verantwoordelijkheid van de jeugdvereniging?
Het is dus heel belangrijk dat alle Hasseltse jeugdverenigingen jaarlijks een fiscaal attest opstellen voor alle leden tot 12 jaar. Alleen de jeugdvereniging kan dit document invullen en heeft alle gegevens. Alleen jouw jeugdvereniging weet welke kinderen mee op kamp zijn geweest, wanneer ze verjaren, hoeveel ze betaald hebben, enz. Dus jouw jeugdvereniging moet alle gegevens bijhouden in een excel document (zie voorbeeld).

7. Wie moet dit opstellen?
Let op! Het fiscaal attest van 2014 loopt van januari 2014 tot en met december 2014. Dit loopt dus over 2 werkingsjaren heen. Dit betekent dat elke vereniging best de groepsleider aanduidt om alle gegevens goed bij te houden van de verschillende werkingsjaren. Hij/zij kan alle gegevens best digitaal bijhouden. (ledenlijsten + aanwezigheidslijsten van elk weekend/kamp van 2014 van alle takken)

8. Wanneer moet je een fiscaal attest opstellen?
Een fiscaal attest kan je pas opmaken op het einde van het kalenderjaar (dus in de maand december 2014). Elk kind mag maximaal 1 attest per jaar ontvangen met alle correcte info! (Dus alle kampen & weekends van 2014 moeten op 1 papier staan).

9. Hoe moet je de gegevens bijhouden?
Elke jeugdvereniging krijgt een speciale excel lijst van de jeugddienst. Mail naar jeugd@hasselt.be en je krijgt jouw excell lijst waarop ook de gegevens van voorgaande jaren zijn vermeld.

10. Hoe kan je de fiscale attesten zo snel mogelijk én met zo weinig mogelijk extra werk invullen?
Stuur het ingevulde excel bestand terug naar de jeugddienst (jeugd@hasselt.be)We gaan het excel document linken aan een blanco basisdocument van het fiscaal attest. Dat duurt ongeveer 1 minuutje. En vervolgens zijn ze allemaal ingevuld. De jeugddienst zal ze allemaal afstempelen want anders zijn deze attesten niet geldig. We sturen ze vervolgens allemaal terug via mail zodat jouw vereniging ze kan verdelen aan alle ouders.

11. Wanneer moet je de attesten uitdelen aan de ouders?
Ten laatste eind januari 2015 moet je jeugdvereniging deze attesten aan de ouders bezorgen! Let op ! Dit is heel belangrijk want dit is echt wel veel geld wat de ouders van hun belastingen kunnen aftrekken. Hou best zelf ook een kopie bij van elk attest. Want als de ouders hun attest kwijt spelen of je moet zelf opnieuw iets opzoeken dan heb je de gegevens bij de hand!

12. Nog meer uitleg nodig?
Vind je het te moelijk en wil je dat de jeugddienst je helpt? Bel dan naar de jeugddienst en maak een afspraak om langs te komen en dan vullen we het samen in.
Jeugddienst Stad Hasselt ( 011/23 94 20 - jeugd@hasselt.be)